klubbens kodeks

Sådan flyver du sikkert og hensynsfuldt i Roskilde Flyveklub

Som pilot skal man overholde internationale og nationale love og bestemmelser, samt følge fabrikanters og myndigheders anvisninger. Derudover kommer krav fra flyejeren, hvis det ikke er ens eget fly.

Desværre er dette ikke altid let, og det er heller ikke tilstrækkeligt for at være en god pilot.
Derfor udarbejder Roskilde Flyveklub løbende information, anbefalinger og anvisninger, og mange af dem kan ses herunder.

Sikkerheden har altid højeste prioritet. Først og fremmest tredjemands sikkerhed, herunder andre fly, dernæst passagerers sikkerhed, og til sidst pilotens egen sikkerhed. Men det er ikke nok at flyve sikkert, man skal også flyve miljøvenligt og i øvrigt passe godt på materiellet og opføre sig hensigtsmæssigt i forhold til afvikling af flyvetrafikken. Meget af dette har du lært under din skoling, men dels har du måske glemt en del af det igen, dels har du måske lært at flyve andre steder, og derfor vil du have gavn af at sætte dig ind i hvordan det anbefales at vi gør tingene her i Roskilde Flyveklub.

Mange af punkterne her står endnu kun ganske kort, evt. i stikordsform, men planen er at der gradvis kommer flere og flere links til uddybning af de enkelte punkter. Tanken er også, at klubbens nyhedsbreve jævnligt behandler et nyt sikkerhedsmæssigt emne, som derefter bliver lagt ind på siden via et link.

Har du et forslag til nye emner? Geniale links til uddybning af eksisterende emner? Skriv til huv@rfk.dk

”Kodeks eller codex kommer fra latin og betyder oprindelig “bog” eller egentlig “trætavle” eller “træstamme”. En kodeks kan i overført betydning også betegne en – ofte uskreven – samling af regler eller sædvaner for en gruppe. Da bruges ordet gerne i sammensætninger som moralkodeks og æreskodeks.”

Hændelser og ulykker

Har du oplevet en (potentielt) farlig situation i forbindelse med flyvning? 

Fra 1. januar 2024 skal sådan en situation indberettes via systemet ECCAIRS2.

Her ser du om du skal indberette hændelsen til Trafikstyrelsen, og hvordan du gør – Indrapporter hændelse eller havari

Havarikommissionen skal straks kontaktes. Læs mere her.

Hvis hændelsen sker i Roskilde Lufthavn skal du desuden udfylde en formular. Læs mere her.

Du opfordres også kraftigt til at rapportere til flyveklubben. Det kan du gøre helt uafhængigt at den obligatoriske indberetning til Trafikstyrelsen. Du kan gøre det via denne sikkerhedsrapport eller skrive til Henrik på huv@rfk.dk eller ringe 2164 0982. Din indberetning vil kun blive kendt af klubbens lille Safety Team, herunder flyveskolens sikkerhedsansvarlige, medmindre du selv bestemmer at den må udbredes, evt i anonymiseret form.

RFK-medlemmer, der har oplevet et havari eller en alvorlig flyvehændelse, kan gratis kontakte Lotte Vesterli og få hjælp til at bearbejde oplevelsen. Lotte er professionel traumeterapeut og del af Det Jødiske Samfunds psykiske akutberedskab. Du kan booke en tid online på https://calendly.com/lottevesterli/rfk.

Der arbejdes desuden på en mulighed for at indberette hændelser HELT anonymt til klubben.

Planlægning

Fit for flight & træningstilstand
Har du afpasset udfordringerne til din personlige status? Er du rask, udhvilet og har rutinen?

Hvor godt skal vejret være?
Vejroplysninger og personlige minima . Der er efterhånden mange kilder til flyvevejr. Det er vigtigt at du er fortrolig med flere af dem, at du sikrer at de dækker dit behov og at du har adgang til dem når du skal bruge dem – helst på din mobil eller tablet.

Brændstofplanlægning
Du skal have større reserver end lovkravene. RFK anbefaler mindst 1 time i reserve til dag-VFR og mindst 1,5 time i reserve til natflyvning og IFR.

Checkliste for planlægning
Har du husket det hele? Hvilken rækkefølge er bedst, når du laver din flyveplanlægning?

Ruten – AIP/VFG – NOTAM – Vejr – flystatus – driftflyveplan – fuel/vægt – vejr & notam igen.

Hvad er din plan B?
Eller hvorfor du aldrig, aldrig må love nogen at flyve på et bestemt tidspunkt.

Sæt tid af!
Efter landing skal der være god tid til at åbne hangarportene helt, føre logbøger og gøre flyet rent.

Husk: flyets nøgler, carnet, betale på havnekontoret…

Flyvningen

Flyets papirer og preflight checks
Timer, udløbsdato og anmærkninger tjekkes før hver eneste flyvning.
Propel-paranoia: Behandl propellen som om den altid er klar til at hugge, og hold passagerer langt væk.
Luk hangarporte helt op, hold et øje på hver vinge samt halen, og vær ekstra opmærksom på at holde øje med eventuelle ”hjælpere”.

Fejl, skader og andre mangler på flyet
Spørg evt flyejer, Klubfly eller mekaniker ved skader.
Ved udstyr ude af funktion: se i flyets MEL eller NCO.IDE-reglerne.
Læs Kortfattet uddrag af udstyrskrav til flyvemaskine (pdf)

Tips om motorstart
Hvor meget skal der primes? (Varierer desværre meget, alt efter fly og temperatur)
Hvor længe må starteren køre? (Normalt kun 30 sekunder og den skal køle LÆNGE – mindst 2 min. derefter!)
Hvornår er der risiko for motorbrand? (Især efter overpriming ved startforsøg om vinteren.)
Hvad gør du i tilfælde af motorbrand ved startforsøg? (Luk benzin, giv fuld gas og lad starteren køre længe.)
Hvad hvis der mangler strøm? Må du håndstarte flyet? (Som udgangspunkt LAD VÆRE.)

Skån motor og propel
Hold lave RPM lige efter start, og lidt længere tid om vinteren. Og behøver du at lave fuld run-up ved 2000 RPM når du skal hjem fra Samsø?

Tips til taxi
Kør fly, når du kører fly! Hold udkig, spar på RPM og bremser. Lean kraftigt, hvis du leaner. Og på Cessna typer er rorstilling i blæst ekstra vigtig.

God opførsel i landingsrunden
Hold udkig, hør efter hvad tårnet siger, flyv ikke for højt eller for langt væk i runden.

Flyvehøjder ud og ind i Roskilde kontrolzoner
14-1500 ft ud af zonen og 11-1200 ft ind i zonen giver sikkerhed og fungerer godt.
Flyv gerne højre om rapportpunkterne. Hold udkig!

Powersetting og leaning
Flyv ikke med over 65% power! Vi skal både passe på motoren og holde benzinforbruget nede.

Du er forpligtet til at afvige fra din flyveplan
– hvis fx vejret bliver for dårligt til at flyve videre. Undgå get-there-itis og target fascination.

Karburatoris
Giv forvarmen tid til at virke! Du lærte ikke nok om det under din skoleflyvning.
Læs Problemet karburatoris (pdf)

Støj, byer og flyvehøjder
Støj er den største gene, GA giver det omgivende samfund. Hold god afstand til al bebyggelse, når du kan. Vedvarende gener medfører vedvarende restriktioner.

Meld tilbage!
Dit ansvar over for den næste pilot på flyet. Skriv fejl i rejsedagbogen OG i MyWebLog.
(Ring til flyejer, Klubfly eller en instruktør hvis du er i tvivl.)

Til og fra små flyvepladser

Planlægning
Hvor får du de nødvendige oplysninger? Er der NOTAMs til Holbæk Flyveplads? (Nej.)
Husk at alle private pladser i princippet er PPR.

Start- og landingsdistancer
Du bør altid bruge sikkerhedsfaktorer – i hvert fald hvis ikke alle forhold vedr. flyveplads, fly og pilot er optimale. Vær altid klar til at afbryde take-off, hvis ikke alt er som det skal være. Her er et godt tip til hvordan du sikrer dig at du når at komme i luften.

Anflyvning og radiobrug
Hvilken frekvens skal du bruge til radioløse pladser, og hvornår skal du kalde?
(129,8 MHz. Kald mindst før du går i runden samt før du drejer base.)
Du bør overflyve en ukontrolleret plads før landing, men der er undtagelser.

Pas på passagererne
Det er både en opgave og et ansvar at flyve med passagerer. Tag begge dele alvorligt.

Udgiftsdeling
Jo, det handler også om sikkerhed. Lad være med at gå til grænsen af hvad der pt. er lovligt. Lader du ukendte passagerer betale for (en del af) flyvningen, så opfattes du let som professionel, og så skal du også planlægge og flyve professionelt. Det er RFK’s anbefaling. Læs mere om delefly her.

Regler og gode råd til brug af iPad og lignende løst udstyr
Fra 2019 er der lovgivet om strømforsyning, holdere og løse ledninger til din iPad i flyet. Og reglerne giver mening, synes RFK.
Læs BEST PRACTICE – Brug af tablet under GA flyvning (pdf)

Særligt om NAT-flyvning
Din natflyveuddannelse var kun en ”licence to learn”. Hvad er det vigtigste, når det bliver mørkt?
Ekstra grundig planlægning og respekt for egne begrænsninger er to gode bud.

IFR instrumentering
Der er en afgørende brist i EASAs system af difference training. Dette var medvirkende til en meget alvorlig hændelse i Klubfly i 2019. Derudover er reglerne om hvad der kræves af udstyr for at flyve IFR ikke kendt af alle.
Læs RFK’s vejledning og anbefaling IFR–udstyr i flyet (pdf)

Autopilot
Ingen difference training, men helt afgørende at kende autopiloten godt, til lange ture, ved flyvning i marginal VFR og til al IFR.
Sørg for at lære autopiloten godt at kende i godt vejr, inden du for alvor får brug for den.

Indsprøjtningsmotor
Ingen difference training, men anderledes at starte. (Ofte lærer man det i forbindelse med en difference training til fx constant speed propel, men ikke altid.)

PA-28 varianter – forskelle at være opmærksom på
Det er blandt andet de forskellige vingetyper på PA-28 der gør, at PA-28 ikke er én, men flere forskellige flytyper, især under start og landing.
Læs Introduktion til PA-28 – 2. del. PA-28-varianter (pdf)

Piper vs. Cessna – forskelle at være opmærksom på
De to fabrikater har nogenlunde samme procedurer og præstationer, men forskellige personligheder – og nogle fælder. Få nyttige tips her.
Læs Introduktion til PA-28 / P28A – del 1 (pdf)

RFK Safety Gruppen, juni 2020

Nyhedsbreve fra Formanden

Tilmeld dig Roskilde Flyveklubs nyhedsbrev her, hvor du mindst en gang om måneden løbende vil få oplysninger om klubben og andre begivenheder indenfor luftfart. Det er obligatorisk for medlemmer at være tilmeldt, men ikke-medlemmer er også velkommen til at tilmelde sig.