bliv privat pilot

Afspil video

Tag et Private Pilot License (PPL) eller Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) i roskilde flyveklub

Det er fascinerende, sjovt, udfordrende og flot at flyve. De fleste piloter husker deres første flyvelektion og første solo, hvor de fløj helt alene uden nogen hjælp. Selv erfarne piloter får stadig et sus af lykke når de flyver. Med et PPL eller LAPL lærer du at flyve små flyvemaskiner og kan tage på tur i Danmark eller Europa med dine venner og familie. Når du er privat pilot kan du videreuddanne dig til at flyve forskellige typer fly, flyve om natten eller fx instrumentflyvning, hvor man kan flyve i dårligere vejrforhold.

Du behøver ikke have et superhelbred for at blive pilot, men lyst, energi og tid til at lære. Du skal være indstillet på, at flyvning ikke handler om at være modig, men om at være omhyggelig, om planlægning og om at tænke over sikkerhed i alt hvad du gør. Teorien er lidt sværere end til bil-kørekort, og omtrent fire gange så omfattende. Bruger du briller eller linser er det som regel OK. En flyvelæge vurderer dit helbred og tager også stilling til syn, farveblindhed og hørelse.

I Roskilde Flyveklubs Flyveskole har vi undervist folk i at flyve siden 2001. Flyveskolen har undervist i teori siden 1997. Skolen har fem faste flyveinstruktører. Flyveskolen fokuserer på privat flyvning og vi forsøger at give nem og overskuelig adgang til at blive pilot. Vi hjælper også flyveklubbens medlemmer med vedligeholdelse af certifikat og videreuddannelse

To forskellige private certifikater

Der er to forskellige private certifikater: PPL og LAPL. Forskellen er, at man med et LAPL må have højest 3 passagerer med, man kan ikke udvide til at flyve instrumentflyvning, og man må ikke flyve udenfor EU (inkl. Norge, Island og Schweiz). Med PPL har man ikke disse restriktioner. Man kan flyve med flere passagerer, flyve større fly, udvide med instrumentflyvning og PPL-certifikatet er gyldigt i hele verden.

De fleste privatpiloter vil klare sig fint med et LAPL. Fordelene ved et LAPL er, at det krævede antal flyvetimer er lavere og derfor kan det tage kortere tid og være billigere at få. Helbredskravene er lavere og det er lidt lettere at vedligeholde certifikatet, i forhold til et PPL.

DU STARTER MED TEORI

Fagene i teorikurset for PPL og LAPL:

Roskilde Flyveklubs Flyveskole afholder normalt ét PPL/LAPL teorikursus om året. Du skal være medlem af Roskilde Flyveklub for at deltage i teoriundervisningen.  Der er klasseundervisning og du forventes derudover selv at læse og øve dig op til eksamen. Teoriundervisningen begynder om efteråret, så du kan være klar til den praktiske flyvetræning når det bliver forår og vejret er godt. Flyveskolen afholder også det krævede radiokursus. Man kan vælge mellem nationalt (dansksproget) og internationalt (engelsksproget) radiocertifikat. De fleste starter med det sprog der er nemmest for dem, da det giver mindst udfordring under den praktiske træning.

Der undervises to aftener om ugen (mandag og onsdag) fra 18.00 til 21.00, og afsluttes med eksamen i Roskilde november/december. Der skal påregnes hjemmearbejde til hver enkelt undervisningsaften.

Flyveskolen arrangerer en rundvisning på Roskilde Lufthavn med besøg i kontroltårnet, og tilmeldte teorielever har mulighed for en prøveflyvning i løbet af teoriforløbet, hvis de ikke allerede har været ”pilot for en dag” for at prøve at flyve.

Omkring marts starter de fleste på den praktiske flyvetræning, som pga. vejret er bedst at gennemføre i sommerhalvåret. Med regelmæssig træning tager det typisk et halvt år, så samlet set kan du regne med et år til at få dit certifikat. Skolen er dog aktiv med flyvetræning året rundt.

tilmeld dig næste hold

Teorikusus 2023 er startet, men du kan allerede nu tilmelde dig uddannelsen der starter i september 2024. Mens du venter, kan du godt tage din første praktiske flyvelektion med en af vores erfarne instruktører. Læs mere under Pilot for en Dag.

tilmelding RFK pilotuddanelse 2024


Praktisk flyvetræning

Vi anbefaler at du får den krævede lægeundersøgelse (”medical”) før du begynder teorikurset og i hvert fald før du begynder den praktiske del af uddannelsen. Den praktiske flyvetræning begynder man typisk på når teorien er overstået, men har man tid og lyst, kan man godt begynde før. Man skal have bestået den praktiske eksamen (”skill test”) senest 24 måneder efter teorien er bestået, men vi anbefaler et kortere og mere intenst forløb, da det er mest effektivt.

Flyvetræning til et LAPL-certifikat indeholder mindst 30 flyvetimer fordelt på 21 lektioner. Vælger man at tage et PPL-certifikat, skal man have mindst 45 timer fordelt på 31 lektioner. Det er almindeligt at skulle have lidt flere timer end det, før man er klar til at gå til prøve.

Den første soloflyvning plejer at finde sted efter 12 lektioner, og er noget alle piloter husker tydeligt. Derefter flyver du navigationstræning, nødprocedurer og basal instrumentflyvning, samt masser af start- og landingsøvelser, sådan at du bliver komfortabel og sikker i alle dele af flyvningen.

Hvad koster et flyvecertifikat?

Prisen for det færdige certifikat varierer selvfølgelig, alt efter hvor hurtigt man lærer tingene, men minimumsbeløbet er 91.000 kr. alt inkl. for et LAPL, og 125.000 kr. for et PPL. De fleste må dog regne med noget mere, og de lidt ældre bør erfaringsmæssigt afsætte 20.000-30.000 kr. ekstra. Eleverne i vores flyveskole køber normalt en anpart i flyveklubbens fly til 7.500 kr., hvilket gør det muligt at flyvetræne billigere end ved normal flyleje. Flyveklubben garanterer at købe anparten tilbage efter endt uddannelse.

Ovennævnte eksempler er baseret på at du gennemfører skolingen på minimum tid. Hvis du fx har brug for 3 lektioner mere, koster det ca. 8-9.000 kr. mere.

Helbredskrav og flyvelæge

Hvis du er normalt sund og rask og ikke har kendskab til, at du skulle fejle noget særligt, er der sjældent problemer med at bestå helbredskravene. Alligevel anbefales det at få lægeprøven klaret så tidligt som muligt i forløbet, og senest når du går i gang med den praktiske skoling. Læg mærke til, at der er forskellige krav, afhængigt af om du vil have LAPL- eller PPL-certifikat. Vil du vente med at bestemme dig, kan du altid vælge helbredscertifikat til PPL – den dækker begge dele.

Et godt forløb

Noget af det bedste du som elev kan gøre for at sikre et godt uddannelsesforløb, er på forhånd at afsætte tid i kalenderen og at indstille dig på at prioritere flyvetræningen og forberedelserne højt.

Det er bedst at flyvetræne kontinuerligt, helst hver uge. Går der længe mellem hver lektion, bliver der brug for mere repetition og så tager uddannelsen længere tid og koster mere.

Teori- og radioundervisning og den praktiske flyvetræning i vores skole er for medlemmer af Roskilde Flyveklub. Som medlem er man også med i AOPA-DMU, som er klubbens paraplyorganisation. Kontingentet er indregnet i eksemplerne herover. Som medlem kan du selvfølgelig bruge klubbens faciliteter og deltage i klubbens flyveture og andre arrangementer, hvor du også lærer andre piloter at kende.

Du skal vedligeholde certifikatet

Når du har fået certifikatet, må du flyve i hele Europa (EASA-landene), og hvis det er et PPL, i hele verden. Flyvning udenfor Danmark kræver internationalt (engelsk) radiocertifikat. Som klubmedlem og pilot har du adgang til klubbens fly. Nogle fly kræver ekstra træning. Der er også mulighed for at leje fly fra flere kommercielle flyveskoler i Roskilde og andre steder. Nogle piloter vælger at købe en anpart i et fælles fly sammen med andre piloter og på den måde blive flyejer uden at have alle omkostningerne selv.

Flyvecertifikatet er kun gyldigt hvis det bliver vedligeholdt. I praksis vedligeholder du nemmest din rettighed til at være pilot ved at flyve mindst 12 timer om året. Mindst en gang hvert andet år skal du flyve en tur med en instruktør. Helbredscertifikatet skal også fornys løbende, med mellem 5 år og 1 års mellemrum. Hvor ofte afhænger af din alder og om du har et LAPL eller et PPL certifikat.

Andre uddannelser og træning

Roskilde Flyveklubs Flyveskole tilbyder også uddannelse i natflyvning, omskoling til forskellige enmotorede flytyper, uddannelse til TMG, rettighedsforlængende træningsflyvning, instrumentflyvetræning og proficiency check. Kontakt en af flyveskolens instruktører for at høre mere.

Privatfly over huse ved kysten

Få mere at vide

Hvis du har spørgmål til pilotuddannelsen i Roskilde Flyveklub, er du velkommen til at se på vores side med hyppigt stillede spørgsmål om vi allerede har besvaret det. Hvis ikke du finder et svar, har denne side også en formular hvor du kan stille dit spørgsmål, så vender vil tilbage hurtigst muligt. 

Du er også velkommen til at kontakte vores flyveskolechef Nikolaj Stagis eller vores teoriskolechef Thue Leibrandt, hvis du har spørgsmål og hør mere om flyvning og uddannelsen til privat pilot. Du kan også booke en prøvelektion som Pilot for en Dag før du går i gang med uddannelsen, så du får en fornemmelse af, hvordan det er at flyve i små fly, og hvordan en lektion foregår. Denne prøvelektion er en helt regulær flyvetime, så hvis du vælger at gå videre mod certifikat tæller din Pilot for en Dag flyvning som første lektion. 

Nyhedsbreve fra Formanden

Tilmeld dig Roskilde Flyveklubs nyhedsbrev her, hvor du mindst en gang om måneden løbende vil få oplysninger om klubben og andre begivenheder indenfor luftfart. Det er obligatorisk for medlemmer at være tilmeldt, men ikke-medlemmer er også velkommen til at tilmelde sig.