bliv privat pilot

Afspil video

Tag et Private Pilot License (PPL) eller Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) i roskilde flyveklub

Det er fascinerende, sjovt, udfordrende og flot at flyve. De fleste piloter husker deres første flyvelektion og første solo, hvor de fløj helt alene uden nogen hjælp. Selv erfarne piloter får stadig et sus af lykke når de flyver. Med et PPL eller LAPL lærer du at flyve små flyvemaskiner og kan tage på tur i Danmark eller Europa med dine venner og familie. Når du er privat pilot kan du videreuddanne dig til at flyve forskellige typer fly, flyve om natten eller fx instrumentflyvning, hvor man kan flyve i dårligere vejrforhold.

Du behøver ikke have et superhelbred for at blive pilot, men lyst, energi og tid til at lære. Du skal være indstillet på, at flyvning ikke handler om at være modig, men om at være omhyggelig, om planlægning og om at tænke over sikkerhed i alt hvad du gør. Teorien er lidt sværere end til bil-kørekort, og omtrent fire gange så omfattende. Bruger du briller eller linser er det som regel OK. En flyvelæge vurderer dit helbred og tager også stilling til syn, farveblindhed og hørelse.

I Roskilde Flyveklubs Flyveskole har vi undervist folk i at flyve siden 2001. Flyveskolen har undervist i teori siden 1997. Skolen har fem faste flyveinstruktører. Flyveskolen fokuserer på privat flyvning og vi forsøger at give nem og overskuelig adgang til at blive pilot. Vi hjælper også flyveklubbens medlemmer med vedligeholdelse af certifikat og videreuddannelse

To forskellige private certifikater

Der er to forskellige private certifikater: PPL og LAPL. Forskellen er, at man med et LAPL må have højest 3 passagerer med, man kan ikke udvide til at flyve instrumentflyvning, og man må ikke flyve udenfor EU (inkl. Norge, Island og Schweiz). Med PPL har man ikke disse restriktioner. Man kan flyve med flere passagerer, flyve større fly, udvide med instrumentflyvning og PPL-certifikatet er gyldigt i hele verden.

De fleste privatpiloter vil klare sig fint med et LAPL. Fordelene ved et LAPL er, at det krævede antal flyvetimer er lavere og derfor kan det tage kortere tid og være billigere at få. Helbredskravene er lavere og det er lidt lettere at vedligeholde certifikatet, i forhold til et PPL.

DU STARTER MED TEORI

Første del af din pilotuddannelse er teori, som er den samme for LAPL og PPL-forløbene. I Roskilde Flyveklub er undervisningen fysisk, så der er interaktion på tværs af holdet, som typisk er 12 – 15 elever. Teoriforløbet begynder i september og løber frem til slutningen af januar, så du kan være klar til den praktiske flyvetræning når det bliver forår og vejret er godt til den praktiske flyvetræning.

Der undervises 32 aftener henover sæsonen, typisk mandag og onsdag aften fra 18.00 til 2100. Du skal forvente at læse og lave øvelser til hver enkelt undervisningsaften. Du tager to eller tre eksamener af gangen, typisk i oktober, november og januar. Eksamener afholdes af Trafikstyrelsen i Roskilde på udvalgte fredage i dagtimerne. Du skal selv læse og øve dig op i fagene for at kunne bestå eksamenerne.

Første undervisningsaften er introduktion til forløbet og holdet. Flyveskolen arrangerer en rundvisning i Roskilde Lufthavn med besøg i hangarområdet, flyværkstedet og kontroltårnet. Uanset om du allerede har fløjet din første lektion som ”Pilot for en dag”, kan du som teorielever tage en eller flere praktiske lektioner under dit teoriforløb. Det giver en god forståelse af, hvad de teoretiske fag betyder i praksis.

Omkring marts starter de fleste på den praktiske flyvetræning, som pga. vejret er bedst at gennemføre i sommerhalvåret. Med regelmæssig træning tager det typisk et halvt år, så samlet set kan du regne med et år til at få dit certifikat. Skolen er dog aktiv med flyvetræning året rundt.

Teoriforløbet koster 3.900 kr. som opkræves ved tilmelding af AOF Roskilde, som Roskilde Flyveklub samarbejder med. Før forløbet starter opkræver flyveskolen 4.000 kr., som både dækker en pakke med de bøger, kort og redskaber du skal bruge til fagene og et gebyr for indmeldelse som elev i flyveskolen. Samtidig bliver du medlem af Roskilde Flyveklub og betaler derfor kontingent for første halvår.

Flyveskolen afholder også kursus i at kommunikere på radio, som er nødvendigt for at tage certifikat i Danmark. Man kan vælge mellem nationalt (dansksproget) og internationalt (engelsksproget) radiocertifikat. De fleste starter med det sprog der er nemmest for dem, da det giver mindst udfordring under den praktiske træning.

Fagene i teorikurset for PPL og LAPL:

  • Luftfartsret
  • Menneskelig ydeevne
  • Meteorologi
  • Flyvepræstation og planlægning
  • Navigation
  • Flyveprincipper (aerodynamik)
  • Operationelle procedurer
  • Generel viden om luftfartøjer
  • Radiokommunikation

tilmeld dig næste hold

Tilmeld dig teoriforløbet der starter mandag den 9. september 2024. Når du har tilmeldt dig her får du vores informationspakke. Du skal også tilmeldes hos AOF Roskilde, som vi samarbejder med. Det er ligegyldigt hvilken rækkefølge du tilmelder dig i, så længe du er tilmeldt og har betalt begge steder før start 9. september.

Mens du venter, kan du godt tage din første praktiske flyvelektion med en af vores erfarne instruktører. Læs mere om dette under Pilot for en Dag.

tilmelding RFK pilotuddanelse 2024


Praktisk flyvetræning

Vi anbefaler at du får den krævede lægeundersøgelse (”medical”) før du begynder teorikurset og i hvert fald før du begynder den praktiske del af uddannelsen. Den praktiske flyvetræning begynder man typisk på når teorien er overstået, men har man tid og lyst, kan man godt begynde før. Man skal have bestået den praktiske eksamen (”skill test”) senest 24 måneder efter teorien er bestået, men vi anbefaler et kortere og mere intenst forløb, da det er mest effektivt.

Flyvetræning til et LAPL-certifikat indeholder mindst 30 flyvetimer fordelt på 21 lektioner. Vælger man at tage et PPL-certifikat, skal man have mindst 45 timer fordelt på 31 lektioner. Det er almindeligt at skulle have lidt flere timer end det, før man er klar til at gå til prøve.

Den første soloflyvning plejer at finde sted efter 12 lektioner, og er noget alle piloter husker tydeligt. Derefter flyver du navigationstræning, nødprocedurer og basal instrumentflyvning, samt masser af start- og landingsøvelser, sådan at du bliver komfortabel og sikker i alle dele af flyvningen.

Hvad koster et flyvecertifikat?

Prisen for at tage certifikat varierer efter hvor hurtigt man lærer tingene, men minimumsbeløbet er 84.235 kr. for et LAPL-certifikat, og 109.270 kr. for et PPL-certifikat, hvis man flyver i en to-personers Cessna 150, som er mest økonomisk og kun de påkrævede flyvetimer. De fleste må dog regne med noget mere, og de lidt ældre bør erfaringsmæssigt afsætte 20.000-30.000 kr. ekstra for at opnå den rutine der kræves. Gennemføres træningen i en af vores Piper 28 koster det mere end den lille Cessna 150.

Eleverne i vores flyveskole køber normalt en anpart i flyveklubbens fly til 7.500 kr., hvilket gør forløbet billigere end ved normal flyleje. Når du er færdig med at tage certifikat køber flyveklubben anparten tilbage. Du betaler teoriforløbet forud, men derefter betales der løbende efter hver lektion og eksamen. Dvs. omkostningen for de fleste er fordelt henover to år.

Ovennævnte eksempler er baseret på at du gennemfører skolingen på minimum tid. Hvis du fx har brug for 3 lektioner mere, koster det ca. 8-9.000 kr. mere.

Helbredskrav og flyvelæge

Hvis du er normalt sund og rask og ikke har kendskab til, at du skulle fejle noget særligt, er der sjældent problemer med at bestå helbredskravene. Alligevel anbefales det at få lægeprøven klaret så tidligt som muligt i forløbet, og senest når du går i gang med den praktiske skoling. Læg mærke til, at der er forskellige krav, afhængigt af om du vil have LAPL- eller PPL-certifikat. Vil du vente med at bestemme dig, kan du altid vælge helbredscertifikat til PPL – den dækker begge dele.

Et godt forløb

Noget af det bedste du som elev kan gøre for at sikre et godt uddannelsesforløb, er på forhånd at afsætte tid i kalenderen og at indstille dig på at prioritere flyvetræningen og forberedelserne højt.

Det er bedst at flyvetræne kontinuerligt, helst hver uge. Går der længe mellem hver lektion, bliver der brug for mere repetition og så tager uddannelsen længere tid og koster mere.

Teori- og radioundervisning og den praktiske flyvetræning i vores skole er for medlemmer af Roskilde Flyveklub. Som medlem er man også med i AOPA-DMU, som er klubbens paraplyorganisation. Kontingentet er indregnet i eksemplerne herover. Som medlem kan du selvfølgelig bruge klubbens faciliteter og deltage i klubbens flyveture og andre arrangementer, hvor du også lærer andre piloter at kende.

Du skal vedligeholde certifikatet

Når du har fået certifikatet, må du flyve i hele Europa (EASA-landene), og hvis det er et PPL, i hele verden. Flyvning udenfor Danmark kræver internationalt (engelsk) radiocertifikat. Som klubmedlem og pilot har du adgang til klubbens fly. Nogle fly kræver ekstra træning. Der er også mulighed for at leje fly fra flere kommercielle flyveskoler i Roskilde og andre steder. Nogle piloter vælger at købe en anpart i et fælles fly sammen med andre piloter og på den måde blive flyejer uden at have alle omkostningerne selv.

Flyvecertifikatet er kun gyldigt hvis det bliver vedligeholdt. I praksis vedligeholder du nemmest din rettighed til at være pilot ved at flyve mindst 12 timer om året. Mindst en gang hvert andet år skal du flyve en tur med en instruktør. Helbredscertifikatet skal også fornys løbende, med mellem 5 år og 1 års mellemrum. Hvor ofte afhænger af din alder og om du har et LAPL eller et PPL certifikat.

Andre uddannelser og træning

Roskilde Flyveklubs Flyveskole tilbyder også uddannelse i natflyvning, omskoling til forskellige enmotorede flytyper, uddannelse til TMG, rettighedsforlængende træningsflyvning, instrumentflyvetræning og proficiency check. Kontakt en af flyveskolens instruktører for at høre mere.

Privatfly over huse ved kysten

Få mere at vide

Hvis du har spørgmål til pilotuddannelsen i Roskilde Flyveklub, er du velkommen til at se på vores side med hyppigt stillede spørgsmål om vi allerede har besvaret det. Hvis ikke du finder et svar, har denne side også en formular hvor du kan stille dit spørgsmål, så vender vil tilbage hurtigst muligt. 

Du er også velkommen til at kontakte vores flyveskolechef Nikolaj Stagis, hvis du har spørgsmål og hør mere om flyvning og uddannelsen til privat pilot. Du kan også booke en prøvelektion som Pilot for en Dag før du går i gang med uddannelsen, så du får en fornemmelse af, hvordan det er at flyve i små fly, og hvordan en lektion foregår. Denne prøvelektion er en helt regulær flyvetime, så hvis du vælger at gå videre mod certifikat tæller din Pilot for en Dag flyvning som første lektion.

Nyhedsbreve fra Formanden

Tilmeld dig Roskilde Flyveklubs nyhedsbrev her, hvor du mindst en gang om måneden løbende vil få oplysninger om klubben og andre begivenheder indenfor luftfart. Det er obligatorisk for medlemmer at være tilmeldt, men ikke-medlemmer er også velkommen til at tilmelde sig.