RFK KLUBFLY Træningsbarometer

hvordan er min træningstilstand?

Vi betragter her de seneste 6 måneder.

erfaring og træningstilstand

Al din flyveerfaring udgør din totale flyvestatus og udgør din samlede erfaring, men din aktuelle træningstilstand er det vigtigste! 

Det kan være en god idé, at to piloter flyver/træner sammen, såfremt piloterne kender hinanden og begge kender flyet. NB! Husk EASA kravet om, at fartøjschefen skal have 3 starter og landinger de seneste 90 dage.  

Grønt område: Du er i rimelig god flyvetræning og er velkommen til at booke og flyve et Klubfly. Erfaringer viser, at jo mere flyvetræning jo mere elementære bliver dine fejl, f.eks. mangelfuld vejr briefing og forberedelse, sjuskede landingsrunder, uopmærksomhed ved kørsel på jorden osv.
Gult område: Du er velkommen til at booke og flyve et Klubfly. Men din flyvetræning er ikke optimal, så derfor vær ekstra omhyggelig med din forberedelse, ved kørsel på jorden og ved flyvning. Desuden ekstra forsigtighed ved dårlige vejrforhold, sidevind, ukendte baner, eller hvis ikke du kender det pågældende fly mv.
Rødt område: Du er rusten og kan ikke booke eller flyve et Klubfly alene!  Kontakt en af klubbens instruktører for at få gjort noget ved din træningstilstand. Instruktøren skal være medlem af RFK og af Klubfly.

vejledning

Afsæt antal flyvetimer de sidste 6 måneder i venstre side og antallet af landinger i højre side af barometeret. Forbind punkterne med en streg. Der hvor stregen skærer den stiplede linje, markerer din aktuelle træningstilstand. 

RFK Træningsbarometer Mk 1 27-03-2024

barometer OVERSLAGSberegning

Nedenstående beregner giver et hurtigt overslag over din træningstilstand efter samme regler som ovenstående træningsbarometer. Du skal runde dine timer ned til hele timer, hvis du vil bruge beregneren. Det præcise resultat får du ved at trække en streg i det officielle træningsbarometer. 


Nyhedsbreve fra Formanden

Tilmeld dig Roskilde Flyveklubs nyhedsbrev her, hvor du mindst en gang om måneden løbende vil få oplysninger om klubben og andre begivenheder indenfor luftfart. Det er obligatorisk for medlemmer at være tilmeldt, men ikke-medlemmer er også velkommen til at tilmelde sig.