radiokurser

Roskilde Flyveklub afholder løbende kurser i henholdsvis dansk og engelsk radiokommunikation, også kaldet Nationalt begrænset flyveradiocertifikat (N-BEG) og Begrænset flyveradiocertifikat (BEG).

Det er normalt en forudsætning, at man har deltaget i teoriundervisningen til PPL/LAPL før man starter på radiokurserne (minimum fuldført faget Luftfartsret), og engelskkurset forudsætter normalt yderligere, at man først har gennemgået det danske radiokursus, og i øvrigt taler nogenlunde godt engelsk.

N-BEG kurset, som indeholder både teoridelen til PPL-teorifaget Kommunikation, samt den praktiske del af radiokurset, varer 4 uger med to mødeaftener pr. uge, og afsluttes først med en teoriprøve og efterfølgende en praktisk radioprøve (simuleret flyvetur).

BEG kurset varer 2½ uge, og afsluttes med en praktisk prøve (simuleret flyvetur).

Begge prøver aflægges overfor en af Trafikstyrelsen godkendt inspektør. Ved de praktiske prøver vurderer inspektøren aspirantens sprogfærdigheder samt anvendelsen af standardfraseologi mm., som ender med en sprogniveaupåtegning mellem 1 og 6. For at bestå prøven skal aspiranten opnå mindst sprogniveau 4. Sprogniveau 4 er gyldigt i 4 år, niveau 5 er gyldigt i 6 år, og niveau 6 er gyldigt resten af dit liv!

Der udover afholdes sprogniveaukurser for de medlemmer, som skal have forlænget deres radiocertifikaters rettighed (gyldighed). Kurset strækker sig normalt over 3 aftener, og koster 1500 kr. + prøvegebyr 400 kr. for en praktisk prøve.

Ved tilmelding til et radiokursus vil du blive skrevet på venteliste til det næstkommende radiokursus, og kontaktet senere.

Priser pr. februar 2023
N-BEG kurset inkl. materialer 2.900 kr.
Prøveafgifter + radiocertifikatudstedelse til Trafikstyrelsen 2.035 kr.
N-BEG i alt 4.935 kr.

BEG kurset inkl. materialer 2.100 kr.
Prøveafgifter + radiocertifikatudstedelse til Trafikstyrelsen 1.435 kr.
BEG i alt (forudsat af piloten har bestået radioteoriprøven) 3.535 kr.

Interesserede kan henvende sig til Poul Vedersø, e-mail vedersoe@webspeed.dk.

Du vil blive skrevet på venteliste til det næstkommende radiokursus, og kontaktet senere.

Poul Vedersø
Poul Vedersø Radioinstruktør

Nyhedsbreve fra Formanden

Tilmeld dig Roskilde Flyveklubs nyhedsbrev her, hvor du mindst en gang om måneden løbende vil få oplysninger om klubben og andre begivenheder indenfor luftfart. Det er obligatorisk for medlemmer at være tilmeldt, men ikke-medlemmer er også velkommen til at tilmelde sig.