Kontingenter

Kontingentet betales halvårligt efter følgende takster:

Piloter775,00 kr.
Ikke-piloter265,00 kr.
Under 18 år185,00 kr.
Flyveelever595,00 kr.
Flyveelever under 18 år515,00 kr.
Seniorer (over 67 år)210,00 kr.
Seniorer med certifikat510,00 kr.
Ægtefæller (og lignende)160,00 kr.

Ovenstående er inklusive obligatorisk medlemskab af AOPA/DMU for alle piloter samt flyveelever.

  1. Nye piloter og nye flyveelever betaler kontingent, løbende halvt år + kommende halvår forud til AOPA/DMU – pris 300,- kr./halvår.
  2. For RFK-medlemmer med certifikat, som inden den 1. maj 2015 ikke var medlem af AOPA/DMU, er dette medlemskab (for tiden 600,- kr./år) ikke obligatorisk.

Du kan tilvælge Selvrisikofond og Klubfly

Roskilde Flyveklubs Selvrisikofond for piloter og elever:
Kr. 150,- for at blive medlem, derefter opkrævning efter behov.

RFK-Klubfly:
Indmeldelsesgebyr kr. 100,- det kan besluttes at opkræve et tillæg, men dette er hidtil ikke sket.

AOPA/DMU (tilvalg for ikke-piloter, svævefly- og UL-pilot uden LAPL (A), PPL(A), CPL eller ATPL certifikat):
Kr. 600,- for 1. år, derefter kr. 300,- pr. halvår.

Bladet FLYV

Du kan bestille et abonnement på bladet FLYV på www.flyv.dk

indmeldelse

Du kan melde dig ind i Roskilde Flyveklub ved at udfylde vores indmeldelsesblanket

Nyhedsbreve fra Formanden

Tilmeld dig Roskilde Flyveklubs nyhedsbrev her, hvor du mindst en gang om måneden løbende vil få oplysninger om klubben og andre begivenheder indenfor luftfart. Det er obligatorisk for medlemmer at være tilmeldt, men ikke-medlemmer er også velkommen til at tilmelde sig.