EASA regler

Part-NCO – operationelle regler for GA-flyvning med propelfly

Part-NCO trådte i kraft i Danmark 25. august 2016. Regelsættet beskriver de operationelle regler for ikke-kommerciel flyvning med propelfly (og helikoptere, svævefly og balloner).

Reglerne findes delvis som EU-forordning (hard law), og delvis som EASA Decision (Soft Law, også kaldet AMC & GM). EASA har samlet hard law og soft law i et dokument på 1780 sider, hvoraf ca. 100 sider er relevante for os, men som desværre mangler en række ændringer fra juli 2016.

Hverken danske eller europæiske myndigheder har samlet de opdaterede Part-NCO-regler, men det har vi gjort i RFK.

Klubinstruktør Henrik Værø har her uddraget de bestemmelser der er relevante for os. Resultatet er på 221 sider og hentes ved at klikke på linket herunder.

For oversigtens skyld er regler for al kommerciel flyvning, flyvning med jetfly, svævefly og balloner fjernet, og heller ikke regler for helikopterflyvning er med her.

Part-NCO indeholder følgende dele:

NCO.GEN – generelle og diverse bestemmelser: introduktionsflyvninger*, pilotens ansvar, kørsel (taxi) med fly, mobiltelefoner i fly, nødudstyr, dokumenter der skal medbringes, farligt gods, flyvning med udstyr ude af funktion. (Erstatter i vid udstrækning BL 5-61; dette er dog ikke specifikt bekræftet af danske myndigheder i skrivende stund.)

NCO.OP – operative bestemmelser: krav for anvendelse af flyvepladser, herunder vejrminima til IFR, brændstofreserer, passagerbriefing, flyveplanlægning, vejroplysninger, isning, iltforsyning. (Erstatter en stor del af BL 5-60 samt noget af BL 5-61; dette er dog ikke specifikt bekræftet af danske myndigheder i skrivende stund.)

NCO.IDE – instrumenter, data og udstyr: krav til lys og instrumenter til VFR, dag og nat, og til IFR; intercom, sikkerhedsseler, førstehjælpsudstyr, iltudstyr, ildslukker, ELT, veste og andet udstyr ved flyvning over vand, andet overlevelsesudstyr, radiokommuniktaionsudstyr, navigationsudstyr, transponder. (Erstatter i vid udstrækning BL 1-12, hvilket er bekræftet i AIC B 15/2016.)

NCO.SPEC – krav til visse specialoperationer: generelle forhold, faldskærmsflyvning, kunstflyvning.

*Danske særbestemmelser for introduktionsflyvninger er på vej i en AIC i B-serien; forventes i løbet af 2016.

Nyhedsbreve fra Formanden

Tilmeld dig Roskilde Flyveklubs nyhedsbrev her, hvor du mindst en gang om måneden løbende vil få oplysninger om klubben og andre begivenheder indenfor luftfart. Det er obligatorisk for medlemmer at være tilmeldt, men ikke-medlemmer er også velkommen til at tilmelde sig.