Aktiviteter

Flyveture

I marts eller april afholdes der en klubaften, som vi kalder up & away, hvor der planlægges flyveture for den kommende sommer. Ansvarlig for koordination af klubbens ture er Per Ranneries, som kan kontaktes på e-mail perranneries@gmail.com.

Klubbens flyveture er en rigtig god anledning til at komme ud på nogle spændende flyveture sammen med andre medlemmer og samtidig lære fra hinanden, hvordan man bedst planlægger flyveture i ind- og udland.
Turene er tilgængelige både for medlemmer som er piloter og ikke piloter. Som grundregel deler man om udgifterne til fly m.m., hvis andet ikke aftales.

Til hver flyvetur vil der være en ansvarlig person, som arrangerer turen. Vedkommende sørger for forslag til flyveplanlægning, transport på destinationen, spisning m.m. Klubben byder på morgenmad i klubhuset til alle ture, hvor den ansvarlige person også vil give en briefing om turen. 

For længere ture til udlandet, vil der torsdagen ugen før turen blive afholdt en briefing om turen, herunder flight planning m.m.

Vi kan kun opfordre alle medlemmer til at melde sig som ansvarlig for at arrangere en tur. Er du interesseret så kontakt Per Ranneries.
Efter turen opfordres alle deltagere til at lægge billeder, videoer, kommentarer på vores Facebook side.

Tilmelding til alle turene sendes til Per Ranneries med følgende oplysninger:
• Flyregistrering
• flytype
• ledige pladser
• navn på fartøjschef

Tilmeldte fly kan ses på vores Google kalender under aktuel dato for turen. Senest 2 dage før turen vil du modtage informationer om turen fra den ansvarlige person for turen.

Nedenfor et par slides fra en klubaften om flyvning i Sverige og Nordeuropa. 

God tur.

Datoer i 2023DestinationAnsvarlig person

Klubaftener

I vinterhalvåret, fra begyndelsen af oktober til midten af april, afholder klubben hver torsdag aften, undtagen i december, klubaftener med foredrag om faglige flyveemner, spændende og interessante foredrag om oplevelser indenfor flyvningens verden samt eventuelle besøg hos interessante firmaer/museer m.m.

Som medlem er man velkommen til at tage en f.eks. god ven/ægtefælle med til en klubaften. Her på siden, i vores Google kalender samt i vores nyhedsbreve kan du se en oversigt over de planlagte emner til vores klubaftener.

Alle aftner starter kl. 18.00 med fællesspisning, som koster 60.- per person. Tilmelding og betaling nødvendig via Mobilpay 28 65 74, senest 3 dage før med angivelse af dato. Hvis andet ikke er anført, starter foredraget kl. 1930.

DatoEmne
3. november 2022Flyverhjemmeværnet
Eskadrille HVE 270 kommer og fortæller om deres arbejde i Flyverhjemmeværnet, som er yderst interessant. Hvis et af deres fly er hjemme i hangaren, vil der desuden blive mulighed for at komme over og "sparke dæk".
Foredragsholder: Thomas Pedersen (TOP), Oversergent, Mission System Operator, Instruktør
10. november 2022Flyvning i Europa. Michael har fløjet Europa tyndt gennem flere år og har et fantastisk godt kendskab til dette, som har vil fortælle om. Udover dette er klubben i samarbejde med Michael i gang med at se på en klubtur til Østrig sommeren 2023 for at flyve i de Østrigske alper. Dette vil vi også tale om denne aften. Foredraget foregår på engelsk.
Foredragsholder: Michael Rigaud
17. november 2022RFK er meget glad for at kunne tilbyde vores medlemmer et spændende foredrag med Simone Aaberg Kærn denne aften. Simone er en kendt dansk kunstner og pilot både i ind- og udland. Simone Aaberg Kærns passion for fly og flyvning er drivkraften i flere af hendes værker. Hun er bl.a. kendt for et portræt af statsminister Anders Fogh Rasmussen og dokumentarfilmen ”Smiling in a Warzone” om hendes flyvning til det krigsramte Afghanistan.
Foredragsholder: Simone Aaberg Kærn
24. november 2022Mest for nuværende IFR-piloter og IFR-elever.
Den 30. oktober trådte helt nye regler i kraft for GA IFR-flyvning. Der er både skærpelser og lempelser, både for planlægning og operationelt, og både for take-off, destination og alternate. Vi skal også snakke om PBN og GPS, 2D og 3D operationer. Og vi kommer omkring flyets udstyr til IFR, avionics (krrav, forskelle, opgradering) og måske lidt om autopilot.
Foredragsholder: Henrik Værø
15. december 2022Julehygge med gløgg /æbleskiver og andre julegodter, hvor vi taler om året der gik og sikkert meget andet. Tilmelding ikke nødvendigt. Er gratis. Starter kl. 19.00. Ellers Ingen klubaftner i december.
12. januar 2023Motorbetjening og motorinstrumentering
Hverken PPL-teori eller den praktiske skoling kommer helt omkring engine management. Hvad skal man tro på af rygter og modstridende opfattelser? Er det lettere/bedre hvis man har mange motorinstrumenter?
En Piper Dakota med en stor karburatormotor er ved at få fuld motorinstrumentering. De første erfaringer skulle foreligge på klubaften. Har det gjort daglig betjening lettere? Spares der brændstof? Er det noget værd til fejlfinding? Og ikke mindst: hvad fortæller det piloter, der til daglig flyver karburatormotorfly med minimal instrumentering? Vi lægger ud med at få grundbegreberne på plads, aflive et par myter og fortælle lidt om hvad der efterhånden er konsensus om med hensyn til engine management.
Foredragsholdere: Per Ranneries og Henrik Værø
19. januar 2023Louise fra ATC i Roskilde og Michael fra CPH og ansvarlig for safety i lufthavnen kommer og fortæller hvad der i øjeblikket foregår i lufthavnen på deres områder. Efterfølgende med mulighed for at stille en masse spørgsmål
26. januar 2023Havarikommissionen kommer og fortæller om deres arbejde samt beretter om nogle af de hændelser/ulykker der ar været, hvor igennem vi alle kan lære noget om dette arbejde.
Foredragsholder: Anders Bjørn Kristensen
Havariundersøger/Investigator
2. februar 2023Informationer fra Trafikstyrelsen
TS kommer og fortæller om hvad der sker i TS, som har relevans for RFK-medlemmer, dvs. primært GA-flyvning for privatpiloter VFR/IFR, herunder ”Deleflyvning”. Der bliver også tid til at stille spørgsmål til TS.
Foredragsholder: Luftfartsinspektør Maria Amalie Wiuff

Nyhedsbreve fra Formanden

Tilmeld dig Roskilde Flyveklubs nyhedsbrev her, hvor du mindst en gang om måneden løbende vil få oplysninger om klubben og andre begivenheder indenfor luftfart. Det er obligatorisk for medlemmer at være tilmeldt, men ikke-medlemmer er også velkommen til at tilmelde sig.