Undervisning til PPL (private-pilot-licence) og LAPL (light-aircraft-pilot-licence)

Det er ikke nær så svært at blive pilot, som mange tror. Du skal blot have et normalt helbred (briller accepteres som regel), stor lyst og masser af gå-på-mod. Teorien er lidt sværere end til bil-kørekort, og så er den ca. 4 gange så stor.

Roskilde Flyveklubs Flyveskole har siden 1997 undervist i den teori, der kræves for at få et PPL (Private Pilot’s License), eller et LAPL (Light Aircraft Pilot Licence).

Siden 2001 har klubben desuden været godkendt til at give den praktiske uddannelse – altså selve flyvetræningen. Skolen har faste flyveinstruktører.

Hermed følger nogle oplysninger om undervisningen for kommende privatpiloter (PPL- og LAPL-teori), – så ved du lidt om, hvad det drejer sig om.

Forskellen på PPL og LAPL er i hovedsagen, at man med et PPL kan flyve med mere end 3 passagerer, samt gå videre med Instrument Rating (EIR og IR) og højere certifikater. Mange privatpiloter vil således ikke have brug for højere certifikater end LAPL.

Roskilde Flyveklub afholder kun ét PPL/LAPL teorikursus om året. Det er afpasset, så vi udnytter årstiderne bedst muligt.

Mere information kommer så snart vi har mere normale forhold og kender datoerne for prøver m.m.

Umiddelbart efter den sidste del af kurset afholdes et radiokursus for de interesserede. Herefter er kursisterne helt parat til den praktiske del.

Omkring marts og april starter de fleste på den praktiske flyvning, som pga. vejret er bedst at gennemføre i sommerhalvåret. Det tager typisk ca. ½ år, så alt i alt skal du regne med ca. et år til at få dit certifikat.

Fagene er

Roskilde Flyveklub forventer at starte et nyt teorihold op til efteråret 2022, som indeholder de 9 fag, som er obligatoriske i den prøve, som aflægges overfor Trafikstyrelsen.

Der undervises 2 aftener om ugen (mandag og onsdag) fra klokken 19 til 22, og afsluttes med eksamen i Roskilde november/december 2022. Der må påregnes en del hjemmearbejde til hver enkelt undervisningsaften.

Der vil undervejs i undervisningsforløbet være rundvisning på Roskilde Lufthavn, og hvis der er interesse for det, kan der også arrangeres en prøveflyvning.

Praktisk skoling

Den praktiske flyveundervisning kan påbegyndes allerede før teori-eksamen er bestået, og skal være afsluttet senest 24 måneder efter bestået teori.

Den består af mindst 30 flyvetimer (svarende til 21 lektioner) for LAPL og mindst 45 flyvetimer (svarende til 31 lektioner) for PPL, før man må gå til prøve, men det er kun meget få der kan nøjes med det.

Den praktiske skoling er bygget op, så eleven først efter 10 lektioner skal afgøre, om han/hun vil gå til LAPL-prøve, eller om han/hun vil fortsætte skolingen og afslutte med et PPL-certifikat.

Den første soloflyvning plejer at finde sted efter ca. 12 lektioner, og er noget alle piloter husker tydeligt. Dernæst følges op med navigationsflyvning, instrumentflyvning og nødprocedurer, samt masser af start- og landingsøvelser.

Man kan også godt vente med den praktiske del til senere, men bør dog ikke vente mere end højst ét år efter bestået teori, for ikke at risikere at komme i tidsnød (max 2 år efter sidste teorifag er bestået). Det er endvidere vores erfaring, at en hurtig overgang fra teori til praksis giver den korteste og mest effektive undervisning.

Priser

Prisen for det færdige certifikat kan variere en del, alt efter hvor hurtigt man lærer tingene, men generelt kan det siges, at minimumsbeløbet er i alt ca. 76.500 kr. alt inkl. for et LAPL, og ca. 101.000 kr. for et PPL, hvis man gør det absolut billigst muligt på eget fly, f.eks. en anpart, og består alle prøver første gang.

De fleste må dog regne med noget mere, og de lidt ældre kan godt afsætte 20.000-30.000 kr. ekstra. Eleverne i vores flyveskole køber normalt en anpart i skoleflyene til 15.000 kr. (hvorved man undgår at skulle betale moms af flylejen). Efter endt skoling sælges anparten uden problemer tilbage til klubben.

Ovennævnte eksempler er baseret på absolut minimumtimetal. Hvis du fx ikke består den praktiske prøve første gang og skal bruge 4 lektioner mere, må du regne med ca. 10.000 kr. mere (4 lektioner + startafgifter + prøvegebyr).

I øvrigt anbefaler vi, at du tager lægeprøven (class 2 eller class LAPL) så tidligt som muligt, gerne allerede før du starter på teori-kurset, så du undgår ubehagelige overraskelser senere i forløbet. Det skal i den forbindelse nævnes, at det er yderst sjældent, at en person, som føler sig almindelig rask og rørig, og som ikke er bekendt med nogen alvorlig sygdom, ikke kan bestå helbredskravene.

Hvis du vælger at tage teorien og/eller den praktiske skoling hos Roskilde Flyveklub, er det et krav, at du er medlem af klubben og af AOPA-DMU (vores paraply-organisaton, som er indregnet i ovenstående eksempler), men så kan du selvfølgelig også deltage i klubbens flyveture og andre arrangementer.

Når du er blevet færdig med certifikatet, må du flyve med det overalt, først i Danmark, og efter et internationalt radiokursus og -prøve, i hele Europa, blot du sørger for at vedligeholde det med mindst 12 flyvetimer, samt lægeprøve og en “lille flyveprøve” hvert 2. år.
Flyvning udenfor Europa kræver at du får en validering af certifikatet i det enkelte land. Da LAPL-certifikatet udelukkende er et euopæisk certifikat skal der påregnes en lidt større omskoling, hvis det skal anvendes udenfor Europa.

Et godt skolingsforløb

Noget af det bedste du som elev kan gøre for at sikre et godt skolingsforløb, er på forhånd at afsætte den nødvendige tid, de nødvendige økonomiske midler, samt at indstille dig på at prioritere flyvetræningen og forberedelserne hertil højt.

Det er vigtigt at skole kontinuert, helst hver uge. Går der for længe mellem hver lektion, forlænges forløbet, fordi man ofte må starte forfra på de øvelser man trænede sidst.

Roskilde Flyveklubs Flyveskole tilbyder også uddannelse i natflyvning (Night Qualification), omskoling til andre enmotorede flytyper samt rettighedsforlængende træningsflyvning.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte en af instruktørerne eller undertegnede for yderligere informationer.

Velkommen til Roskilde Flyveklubs Flyveskole.

Henrik Værø – Fungerende Skolechef
huv@rfk.dk

Nyhedsbreve fra Formanden

Tilmeld dig Roskilde Flyveklubs nyhedsbrev her, hvor du mindst en gang om måneden løbende vil få oplysninger om klubben og andre begivenheder indenfor luftfart. Det er obligatorisk for medlemmer at være tilmeldt, men ikke-medlemmer er også velkommen til at tilmelde sig.