Klubaftner

I vinterhalvåret, fra begyndelsen af oktober til midten af april, afholder klubben hver torsdag aften, undtagen i december, klubaftner med foredrag om faglige flyveemner, spændende og interessante foredrag om oplevelser indenfor flyvningens verden samt eventuelle besøg hos interessante firmaer/museer m.m.

Som medlem er man velkommen til at tage en f.eks. god ven/ægtefælle med til en klubaften. Her på siden, i vores Google kalender samt i vores nyhedsbreve kan du se en oversigt over de planlagte emner til vores klubaftner.

Alle aftner starter kl. 18.00 med fællesspisning, som koster 50.- per person. Tilmelding og betaling nødvendig via Mobilpay 28 65 74, senest 3 dage før med angivelse af dato. Hvis andet ikke er anført, starter foredraget kl. 1930.

DatoEmne
15. december 2022Julehygge med gløgg /æbleskiver og andre julegodter, hvor vi taler om året der gik og sikkert meget andet. Tilmelding ikke nødvendigt. Er gratis. Starter kl. 19.00. Ellers Ingen klubaftner i december.
19. januar 2023Louise fra ATC i Roskilde og Michael fra CPH og ansvarlig for safety i lufthavnen kommer og fortæller hvad der i øjeblikket foregår i lufthavnen på deres områder. Efterfølgende med mulighed for at stille en masse spørgsmål
26. januar 2023Havarikommissionen kommer og fortæller om deres arbejde samt beretter om nogle af de hændelser/ulykker der ar været, hvor igennem vi alle kan lære noget om dette arbejde.
Foredragsholder: Anders Bjørn Kristensen
Havariundersøger/Investigator
2. februar 2023Informationer fra Trafikstyrelsen
TS kommer og fortæller om hvad der sker i TS, som har relevans for RFK-medlemmer, dvs. primært GA-flyvning for privatpiloter VFR/IFR, herunder ”Deleflyvning”. Der bliver også tid til at stille spørgsmål til TS.
Foredragsholder: Luftfartsinspektør Maria Amalie Wiuff
9. februar 2023Motorbetjening og motorinstrumentering
Hverken PPL-teori eller den praktiske skoling kommer helt omkring engine management. Hvad skal man tro på af rygter og modstridende opfattelser? Er det lettere/bedre hvis man har mange motorinstrumenter?
En Piper Dakota med en stor karburatormotor er ved at få fuld motorinstrumentering. De første erfaringer skulle foreligge på klubaften. Har det gjort daglig betjening lettere? Spares der brændstof? Er det noget værd til fejlfinding? Og ikke mindst: hvad fortæller det piloter, der til daglig flyver karburatormotorfly med minimal instrumentering? Vi lægger ud med at få grundbegreberne på plads, aflive et par myter og fortælle lidt om hvad der efterhånden er konsensus om med hensyn til engine management.
Foredragsholdere: Per Ranneries og Henrik Værø
23. februar 2023En aften om UPRT (Aeroplane upset prevention and recovery training). Det handler om forebyggelse af og opretning fra unormale flyvestillinger og det er et speciale LenAir er hjemme i. Kan følges op af UPRT kursus som bl.a. kan bruges til 12. time forlængelse af certifikatet.
Foredragsholder: Lennart Wahl
2. marts 2023Afventer svar fra foredragsholder
9. marts 2023Afventer svar fra foredragsholder
23. marts 2023Afholdes ordinære generalforsamlinger for Roskilde Airshow, Klubfly, Selvrisikofonden og Roskilde Flyveklub. Forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest 1 måned før generalforsamlingen.
30. marts 2023Up and away sommeren 2023. Kom og få indflydelse på hvor vi skal arrangere flyveture hen til i sommermånederne.
Koordinator: Per Faldborg Olesen
20. april 2023Skydemon. Måske kender du allerede Skydemon, men vil gerne vide lidt mere eller du er hel ny. Kom og lær mere om dette gode flight planning program.
Foredragsholder: Sten Vesterli

Nyhedsbreve fra Formanden

Tilmeld dig Roskilde Flyveklubs nyhedsbrev her, hvor du mindst en gang om måneden løbende vil få oplysninger om klubben og andre begivenheder indenfor luftfart. Det er obligatorisk for medlemmer at være tilmeldt, men ikke-medlemmer er også velkommen til at tilmelde sig.