Privat flyvecertifikat UDKAST

Undervisning til PPL (private pilot licence) og LAPL (light aircraft pilot licence)

Du skal ikke være supermand eller have et superhelbred for at blive pilot, men lyst og energi til at lære. Du skal også være indstillet på, at flyvning ikke handler om mod og stunts og at tage chancer, men at planlægning, omtanke og hensyn til sikkerhed gennemsyrer alt i flyveskolen og derefter. Teorien er lidt sværere end til bil-kørekort, og så er den ca. 4 gange så stor. Bruger du briller er det som regel ok, og du må også gerne være farveblind (så kan du bare ikke flyve om natten).

Roskilde Flyveklubs Flyveskole har lært folk at flyve siden 2001. Skolen har undervist i teori helt siden 1997. Skolen har faste flyveinstruktører.

Der er to forskellige privatflyvecertifikater – PPL og LAPL. Forskellen er i hovedsagen, at man med et LAPL ikke må have mere end 3 passagerer med, man kan ikke flyve instrumentflyvning, og man kan ikke flyve udenfor EASA-landene (EU plus Norge, Island og Schweiz). Med PPL har man ikke disse restriktioner – man kan flyve med flere passagerer, flyve større fly og certifikatet er gyldigt i hele verden.

De fleste privatpiloter vil klare sig fint med et LAPL. Fordelene ved et LAPL er at det ikke kræver så mange flyvetimer at få, at der er mindre strenge helbredskrav og at det er en smule lettere at vedligeholde certifikatet, i forhold til et PPL.

TEORIUNDERVISNING

Teoriundervisningen er den samme til LAPL og PPL. Den omfatter følgende fag:

Roskilde Flyveklub afholder normalt ét PPL/LAPL teorikursus om året. Det kører normalt om efteråret, så man er typisk klar til den praktiske flyvetræning når det bliver forår. Skolen afholder også det krævede radiokursus. Man kan vælge mellem nationalt (dansksproget) og internationalt (engelsksproget) radiocertifikat.

Omkring marts og april starter de fleste på den praktiske flyvning, som pga. vejret er bedst at gennemføre i sommerhalvåret. Det tager typisk ca. ½ år, så alt i alt kan du regne med ca. et år til at få dit certifikat. Skolen er dog aktiv med flyveskoling hele året.

Der undervises 2 aftener om ugen (mandag og onsdag) fra klokken 19 til 22, og afsluttes med eksamen i Roskilde november/december. Der skal påregnes hjemmearbejde til hver enkelt undervisningsaften.

Der vil undervejs i undervisningsforløbet være rundvisning på Roskilde Lufthavn, og tilmeldte teorielever har mulighed for en prøveflyvning i løbet af teoriforløbet.

Praktisk skoling

Det anbefales at få den krævede lægeundersøgelse før man begynder på den praktiske skoling. Den praktiske flyveundervisning begynder man typisk på når teorien er overstået, men har man tid og kræfter til det, kan man godt begynde før. Selv om man har 24 måneder fra teorien er bestået, til man skal have bestået den praktiske flyveprøve, anbefales det at man ikke udskyder den praktiske skoling.

Flyvetræning til et LAPL-certifikat indeholder mindst 30 flyvetimer fordelt på 21 lektioner. Vælger man at tage et PPL-certifikat, skal man have mindst 45 timer fordelt på 31 lektioner.

Det er almindeligt at skulle have lidt flere timer end det, før man er klar til at gå til prøve.

Den første soloflyvning plejer at finde sted efter ca. 12 lektioner, og er noget alle piloter husker tydeligt. Dernæst følges op med navigationstræning, nødprocedurer og lidt instrumentflyvning, samt masser af start- og landingsøvelser.

Priser

Prisen for det færdige certifikat varierer selvfølgelig, alt efter hvor hurtigt man lærer tingene, men minimumsbeløbet er ca. 91.000 kr. alt inkl. for et LAPL, og ca. 125.000 kr. for et PPL.

De fleste må dog regne med noget mere, og de lidt ældre bør erfaringsmæssigt afsætte 20.000-30.000 kr. ekstra. Eleverne i vores flyveskole køber normalt en anpart i skoleflyene til 7.500 kr. (hvilket gør det muligt at flyvetræne billigere end ved normal flyleje). Klubben garanterer at købe anparten tilbage efter endt skoling.

Ovennævnte eksempler er baseret på at du gennemfører skolingen på minimum tid. Hvis du fx har brug for 3 lektioner mere, koster det ca. 8-9.000 kr. mere.

Hvis du er normalt sund og rask og ikke har kendskab til, at du skulle fejle noget særligt, er der sjældent problemer med at bestå helbredskravene. Alligevel anbefales det at få lægeprøven klaret så tidligt som muligt i forløbet, og senest når du går i gang med den praktiske skoling. Læg mærke til, at der er forskellige krav, afhængigt af om du vil have LAPL- eller PPL-certifikat. Vil du vente med at bestemme dig, kan du altid vælge helbredscertifikat til PPL – den dækker begge dele.

Noget af det bedste du som elev kan gøre for at sikre et godt skolingsforløb, er på forhånd at afsætte tid i kalenderen og at indstille dig på at prioritere flyvetræningen og forberedelserne højt.

Det er vigtigt at skole kontinuerligt, helst hver uge. Går der længe mellem hver lektion, bliver der brug for mere repetition.

Teori- og radioundervisning og den praktiske flyvetræning i vores skole er for medlemmer af Roskilde Flyveklub. Som medlem er man også med i AOPA-DMU (klubbens paraply-organisation, hvis kontingent er indregnet i ovenstående eksempler), og man kan som medlem selvfølgelig bruge klubbens faciliteter samt deltage i klubbens flyveture og andre arrangementer.

Når du har fået certifikatet, må du flyve i hele Europa (EASA-landene), og hvis det er et PPL, i hele verden. Flyvning udenfor Danmark kræver internationalt radiocertifikat. Som klubmedlem og pilot har du adgang til klubbens fly. Nogle fly kræver en omskoling. Der er også mulighed for at leje fly fra flere kommercielle flyveskoler i Roskilde. Nogle piloter vælger at købe en anpart i et gruppeejet fly og på den måde blive flyejer til reducerede omkostninger.

Der er ikke noget absolut krav om årlige flyvetimer for at vedligeholde et certifikat, men det sker i praksis bedst ved at flyve mindst 12 timer om året. Mindst en gang hvert andet år skal du flyve en tur med instruktør. Helbredscertifikatet skal også fornys løbende, med mellem 5 år og 1 års mellemrum. Hvor ofte afhænger af din alder og om du har et LAPL eller et PPL certifikat.

Roskilde Flyveklubs Flyveskole tilbyder også uddannelse i natflyvning, omskoling til forskellige enmotorede flytyper, uddannelse til TMG, rettighedsforlængende træningsflyvning, instrumentflyvetræning og proficiency check.

Du er velkommen til at kontakte en af instruktørerne, herunder undertegnede, og høre mere om flyveskoling og flyvning.

Velkommen til Roskilde Flyveklubs Flyveskole.

Henrik Værø – skolechef

huv@rfk.dk

Nyhedsbreve fra Formanden

Tilmeld dig Roskilde Flyveklubs nyhedsbrev her, hvor du mindst en gang om måneden løbende vil få oplysninger om klubben og andre begivenheder indenfor luftfart. Det er obligatorisk for medlemmer at være tilmeldt, men ikke-medlemmer er også velkommen til at tilmelde sig.